طي مراسمي شروع بکار سال 94 در مهديه سنندج گرامي داشته شد
خبري از روابط عمومي مهديه سنندج :
طي مراسمي شروع بکار سال 94 در مهديه سنندج گرامي داشته شد
طي مراسمي شروع بکار سال 94 در مهديه سنندج گرامي داشته شد
به گزارش روابط عمومي مهديه سنندج روز شنبه 15/1/94 بعد از نماز مغرب و عشاء حجت الاسلام حاج شيخ بلال عربيان در خصوص نامگذاري امسال بنام دولت و ملت همدلي و همزباني و نقش مردم و کارگزاران حکومت به ايراد سخنراني پرداخت . وي اظهار داشت امسال بيش از هر موقع و هرسال بايد براي رهبري دعا کرد که اين نظام با هدايتها و حمايتها و زحمات رهبري و ايثارگران است که امروز افتخاري بزرگ در جهان شده است .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved