جلسه حلقه هاي صالحين و هماهنگي جهت برگزاري نماز عيد فطر
اخباري چند از روابط عمومي مهديه باقرآباد تهران :
جلسه حلقه هاي صالحين و هماهنگي جهت برگزاري نماز عيد فطر
حلقه هاي صالحين باموضوع آسيب هاي ماهواره :
به گزارش روابط عمومي مسجدمهديه باقراباد حلقه صالحين باموضوع آسيب هاي ماهواره درخانواده ها برگزارگرديد دراين مراسم حجت الاسلام مرادي امام جماعت مسجدمهديه عج صحبتهاي بسيار آموزنده وتا ثير گذاري براي مخاطبين داشتندايشان ياد اور شدند دشمنان ما باسرمايه گذاري برروي شبکه هاي ماهواره اي مثل شبکه من وتو سعي در از هم پاچيدن خانواده ها دارند ونبايددرخانه هاي ما ماهواره وجود داشته باشددرپايان حاج آقا مرادي به سوالات جوانان پاسخ دادند.
راهپيمايي نمازگزاران مسجد مهديه درروز قدس :
به گزارش روابط عمومي مسجد مهديه عج نمازگزاران مسجد مهديه حضور باشکوهي در راهپيماي روز قدس داشتنددراين مراسم امام جماعت مسجد برادريوسفي مسئول بسيج مسجد حاج آقاصادقدوست هيت امنا و جوانان بسجي حضور داشتندواز جلوي مسجدبه سمت محل برگزاري راهپيمايي مصلي نماز جمعه قرچک حرکت نموده وبا شعار مرگ بر آمريکا واسراِِييل تنفر خود رانشان داده و با مردم مظلوم غزه همدردي نمودند.
جلسه هماهنگي نماز عيد فطر :
به گزارش روابط عمومي مسجدمهديه باقرآباد جلسه برگزاري نماز عيد فطردرخيابان بسيج باحضور امام جماعت مسجد حجت الاسلام مرادي واعضاي هيت امنا وفرمانده بسج خواهران وبرادران برگزار شد.دراين مراسم حاج آقا مرادي ضمن خوش آمد گويي به حضارجلسه را آغاز نمودند وبه نظرات دوستان گوش داده درپايان کارها بين اعضا تقسيم گرديدتا مثل هر سال همه اماده حضور 3000 نفري مردم باشند وبتوانندنماز را باشکوه برگزار نمايند.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved