مجمع ساليانه مهديه وادقان با انتخاب اعضاي هيئت رئيسه جديد برگزار شد
به گزارش روابط عمومي مهديه وادقان:
مجمع ساليانه مهديه وادقان با انتخاب اعضاي هيئت رئيسه جديد برگزار شد
به گزارش روابط عمومي مهديه وادقان:
مجمع ساليانه هيئت انصارالمهدي (عج) روستاي وادقان طبق روال هرساله بعد از مراسم هاي ماه صفر ، جمعه شب مورخ 20/دي/92 در منزل جناب آقاي علي آزادي ، با حضور بيش از نيمي از اعضاء برگزار گرديد.
در اين مجمع بعد از شنيدن گزارش کار هيئت رئيسه قبلي در طول يکسال گذشته و بعد از آن شنيدن سخنان مدعوين محترم،اعضاي هيئت رئيسه جديد مهديه انتخاب گرديدند.اين اعضاء در اولين جلسه خود که حداکثر بايد تا پايان ماه دي برگزار گردد،مدير عامل و سمت هاي ديگر اعضاء را بايد مشخص کنند.
آقايان محمد فلاحيان،علي آزادي،محسن رضايي،مجتبي عسکري،حسين اکبريان،محسن مصلحي،اسماعيل محمدزاده ، منتخبين مجمع عمومي براي يکسال پيشرو هيئت ميباشند.
*لازم به ذکر است،اعضاي کانون فرهنگي مهديه وادقان در گردهمايي اين کانون که اوايل بهمن ماه برگزار ميگردد،مسئولين و مديرعامل ، کانون فرهنگي ورزشي مهديه را نيز انتخاب خواهند کرد.
همچنين بعد از انتخاب مديرعامل هيئت رئيسه و مدير کانون فرهنگي مهديه ،اعضاء منتخب به مجمع مهديه هاي سراسر کشور و اداره فرهنگ و ارشاد منطقه معرفي ميگردند.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved