انجام آموزش غسل ارتماسي در استخر جهت نوجوانان مهديه گلدشت
با حضور حجة الاسلام والمسلمين قادري :
انجام آموزش غسل ارتماسي در استخر جهت نوجوانان مهديه گلدشت
در آخرين از شب ماه مبارک رمضان تعداد 136نفر از نوجوانان نمازگزار مهديه گلدشت در کنار استخر توسط حجة الاسلام والمسلمين قادري آموزش غسل ارتماسي را بصورت عملي فرا گرفتند و سپس زير نظر مسئولين مهديه و ناجيان غريق استخر به انجام عملي اين غسل پرداختند .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved