برگزاري مراسم سوگواري فاطميه در مهديه سفيد شهر اصفهان
خبري از روابط عمومي مهديه سفيد شهر :
برگزاري مراسم سوگواري فاطميه در مهديه سفيد شهر اصفهان
به مناسبت ايام شهادت حضرت زهرا(ص)مراسم سوگواري ويزه خواهران به مدت 5شب در مهديه سفيد شهر برگزار ميگردد.در اين مراسم از مديحه سرايي حاج امير باقري وسخنراني خطيب توانا حاج شيخ عباس نصيري بهرمند خواهيم شد.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved