اعلام اسامي برندگان مسابقه شماره 1 نگين آفرينش
اعلام اسامي برندگان مسابقه شماره 1 نگين آفرينش

توزيع مجموعه سوالات مسابقات پيامکي نگين آفرينش به صورت هفتگي به طور همزمان در مهديه هاي سراسر کشور صورت ميپذيرد که تا امروز 3 شماره از مجموعه 10 شماره اي اين مجموعه توزيع گرديده است و دريافت در حدود بيست هزار پيامک جواب مسابقه ، نشانه استقبال گسترده علاقه مندان معارف مهدوي ميباشد .
از بين عزيزاني که پاسخ صحيح به مسابقه شماره 1 اين مجموعه داده بودند به قيد قرعه به 110 نفر که اسامي آنها در ذيل آمده است هدايايي به رسم يادبود تقديم ميکردد .
همچنين در پايان مسابقات به تعدادي از عزيزانيکه در تمام 10 مسابقه شرکت نموده و جواب صحيح داده باشند جوايزي اهدا ميگردد.
از عزيزان نيز تقاضا ميشود در پيامک ارسالي ، جواب مسابقه را فقط به صورت عدد و طبق راهنما ارسال نمايند و از ارسال هرگونه توضيح اضافي خودداري فرماييد و جواب هر سري از مجموعه را جداگانه ارسال نماييد .لازم به ذکر است با توجه به گستردگي جغرافيايي شرکت کنندگان در اين مسابقات ، جهت دريافت هداياي يادبود طي هفته هاي آينده از طرف مهديه هاي مربوط نام آنها نيز ذکر شده است ،  با هر يک از برندگان تماس گرفته ميشود .

مسابقه نگين آفرينش شماره 1
مسابقه نگين آفرينش شماره 2
مسابقه نگين آفرينش شماره 3
مسابقه نگين آفرينش شماره 4 
 
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved