برنامه شب هاي قدر مهديه سرکان
برنامه شب هاي قدر مهديه سرکان
به منايبت فرارسيدن ايام عزاداري و سوگواري حضرت اميرالمومنين (ع) و ليالي قدر و (از انجا که مهديه شهر تخريب گشته) مراسم عزاداري و احيا در مسجد جامع شهر سرکان در شب هاي قدر برگزار ميشود وعده ما مسجد جامع شهر سرکان ساعت 22:30.

هيئت منتظران قائم (عج)شهر سرکان
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved