برگزاري همايش اذان در مهديه گلدشت
برگزاري همايش اذان در مهديه گلدشت
بمناسبت سالروزوفات (بلال) اذان گوي رسول گرامي اسلام همايش اذان با حضور موذنين جوان و نوحوان مساجد شهر گلدشت در اولين جمعه ماه مبارک رمضان6/5/91هنگام اذان ظهر در مهديه گلدشت برگزار ميگردد .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved