اولين دعاي ندبه سال جديد درمهديه اران و بيدگل برگزارشد
اولين دعاي ندبه سال جديد درمهديه اران و بيدگل برگزارشد
اولين دعاي ندبه سال 91 يادبود 820شهيد شهرستان اران و بيدگل توسط حجه الاسلام شيخ حبيب ا... مهر ابادي در مهديه اران و بيدگل ودر جوار پنج امامزاده برگزار شد.به گزارش روابط عمومي اين مهديه اولين نماز مغرب و عشا سال 91نيز همراه دعاي ال ياسين وفرج با حضور عاشقان حضرت مهدي عج توسط حجه الاسلام دکتر خرمي در شبستان مهديه برگزار گرديد.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved