تاريخچه مهديه کشتيراني بندرگز استان گلستان
تاريخچه مهديه کشتيراني بندرگز استان گلستان
در تاريخ 1379 يک قطعه زمين به مساحت 600 متر واگذار شده توسط خيرين که هيئت امنا 1386 شروع به ساخت اين مهديه در 2 طبقه به مساحت 600 متر همراه با ميله گرد ، سيمان و ماسه و پوشش ايرانيت ميباشد که در حال تعمير و ساخت است
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved