جلسه ستاد مرکزي دعاي ندبه شهرستان ملاير
جلسه ستاد مرکزي دعاي ندبه شهرستان ملاير
در اين جلسه آقاي شهاب عظيمي مسئول ستاد دعاي ندبه شهرستان ملاير ضمن ارائه گزارشي از فعاليت ستاد دعاي ملاير گفت: از شوراي هيئات مذهبي انتظار مي رود در برگزاري دعاي ندبه مشارکت نمايند .در ادامه آقاي حجت يارمحمدي و آقاي رضائي از اعضاي ستاد دعاي ندبه نظرات خود را پيرامون نحوه برگزاري دعاي بيان کردند.در پايان آقاي رحيمي معاون اداري مالي اداره کل تبليغات اسلامي استان همدان درخصوص جمع آوري کمک هاي مردمي در خصوص برگزاري دعاي و همچنين نحوه تعامل شوراي هيئات مذهبي با ستاد مرکزي دعاي ندبه مطالبي را بيان کرد.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved