جلسه توجيه نوجوانان در رابطه با سايت مهديه ها در مهديه گلدشت 13/08/1390
جلسه توجيه نوجوانان در رابطه با سايت مهديه ها در مهديه گلدشت 13/08/1390
در عصر روز جمعه 13 /08 /1390 در مهديه گلدشت تعدادي از جوانان با سايت مهديه ها آشنا شدند .در اين جلسه توسط آقاي حسين شيرادي مدير كانون فرهنگي و هنري المهدي و مدير عامل مهديه گلدشت توضيحاتي پيرامون سايت مهديه ها ارائه و جوانان و نوجوانان را جهت ثبت نام در اين سايت جهت استفاده از مزايايي همچون مجله شميم انتظار و كسب اطلاعات ديني و معنوي تشويق نمودند
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved