يادواره شهداي شهرگلدشت در مهديه گلدشت
يادواره شهداي شهرگلدشت در مهديه گلدشت
مراسم يادواره شهداي گرانقدر شهر گلدشت در عصر روز چهارشنبه 12/8/90با حضور خانواده هاي معظم شهداي شهر گلدشت در مهديه گلدشت برگزار گرديد و تعدادي از والدين شهدا در باره خصوصيات اخلاقي فرزندان شهيدشان ايراد سخن فرمودند .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved