اطلاعيه همايش مجمع مهديه هاي سراسر کشور
السلام عليک يا ابا صالح المهدي ادرکني (عج)
اطلاعيه همايش مجمع مهديه هاي سراسر کشور
           السلام عليک يا ابا صالح المهدي ادرکني (عج)
با توجه به برگزاري همايش مهديه هاي سراسر کشور به اطلاع ميرساند مهديه هايي که تاکنون عضو شبکه مجمع مهديه ها نشده اند مشخصات دقيق مهديه خود را به شماره فکس 55385412-021 و يا در سايت مهديه ها ثبت نام فرموده  نام رئيس و هيئت امناء خود را مرقوم بفرماييد تا دعودت نامه تقديم حضورتان گردد.

http://mahdieha.ir/
http://www.mahdiehtehran.ir/index3.asp

 جهت دريافت فرم ثبت نام در صفحه اصلي سايت " دريافت فرم ها " مراجع نماييد

                                            حسن کافي
                                    مديرعامل مهديه تهران
                            رئيس مجمع مهديه هاي سراسر کشور
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved