مهديه کبودرآهنگ در حزن و ماتم فرو رفت
درسوگ حضرت ولي الله امير مومنان علي (ع)
مهديه کبودرآهنگ در حزن و ماتم فرو رفت
به گزارش روابط عمومي مهديه کبودرآهنگ ، درايام ليالي قدر وايام شهادت حضرت علي(ع) مهديه کبودراهنگ با برگزاري مراسمات معنوي احياء(تلاوت قرآن، سخنراني ،دعا ونيايش، سوگواري) غرق در عزا و نيايش پروردگارمتعال بود.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved