نشست فرماندهي محترم نيروي انتظامي شهرستان نجف آباد
با حضور مردم در مهديه گلدشت برگزار شد :
نشست فرماندهي محترم نيروي انتظامي شهرستان نجف آباد
به گزارش روابط عمومي مهديه گلدشت ، جلسه پرسش و پاسخ و نشست فرماندهي محترم نيروي انتظامي شهرستان نجف آباد با اقشار مختلف مردم در مهديه گلدشت برگزار شد و دراين جلسه سرهنگ پاسدار محمدرضا خدادوست فرماندهي محترم و معاونين و مديران محترم نيروي انتظامي شهرستان سئوالات حاضرين را پاسخگو بودند .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved