مراسم جشن بزرگ و بسيار با شکوه ميلاد يگانه منجي عالم بشريت حضرت مهدي(عج)
با حضور شيعيان و منتظران امام زمان (عج) در مهديه مينودشت برگزار شد :
مراسم جشن بزرگ و بسيار با شکوه ميلاد يگانه منجي عالم بشريت حضرت مهدي(عج)
به گفته مسئول روابط عمومي مهديه مينودشت :جشن بزرگ و بسيار با شکوه ميلاد يگانه منجي عالم بشريت حضرت مهدي(عج) با حضور بسيار چشمگير عموم مردم در تاريخ 1/3/95 در صحن اصلي مهديه مينودشت با اجراي برنامه هاي شاد و برگزاري نورافشاني در حياط مهديه برگزار گرديد.و به اسامي همنام مهدي و نرجس جوايز نفيسي اهدا گرديد.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved