جشن بزرگ ميلاد حضرت امام حسين (ع) و علمدار باوفا و فرزند برومندش
در مهديه گلدشت برگزار شد :
جشن بزرگ ميلاد حضرت امام حسين (ع) و علمدار باوفا و فرزند برومندش
به گزارش روابط عمومي مهديه گلدشت ، جشن باشکوه ميلاد حضرت امام حسين (ع) و علمدارباوفايش حضرت عباس(ع) و فرزند برومندش حضرت امام سجاد (ع) درروز سه شنبه 95/2/21از ساعت 9صبح با حضور پرشور خواهران گرامي از طرف خانواده شهيد بزرگوار ابوالقاسم شعباني در مهديه گلدشت برگزار شد .قرائت قرآن - مولوديخواني و بيان فضائل اخلاقي سالار شهيدان وپرچمدارو فرزندش از ويزگيهايي اين جشن بود
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved