امام جماعت و تعدادي از نمازگزلران مسجد مهديه باقرآباد با خانواده شهدا ديدار کردند
در ايام ماه رجب وروز پدر :
امام جماعت و تعدادي از نمازگزلران مسجد مهديه باقرآباد با خانواده شهدا ديدار کردند
امام جماعت و تعدادي از نمازگزلران مسجد مهديه باقرآباد با خانواده شهدا ديدار کردند
به گزارش روابط عمومي مسجد مهديه (عج) با قرآباد در روز سيزدهم ماه رجب ولادت امام علي (ع) وروز پدر هيئت امنا ،امام جماعت وتعدادي از نمازگزاران مسجد مهديه به ديدار خانواده هاي معظم شهدا رفتند وبا تبريک روز پدر واهداء گل به اين خانواده ها روز به ياد ماندني را رقم زدند حجت الاسلام انصار شيري امام جماعت مسجد مهديه عج در اين ديدار ضمن تبريک ايام ولادت امير المو منين روز پدر را به پدران وبرادران شهدا تبريک گفتند وياد آور شدند ما هميشه قدر دان شهدا وخانواده هاي انان هستيم وخواهيم بود.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved