اولين همايش طب سنتي اسلامي
درمهديه مينودشت برگزار شد :
اولين همايش طب سنتي اسلامي
به گفته مسئول روابط عمومي مهديه مينودشت:برگزاري اولين همايش طب سنتي اسلامي درمهديه مينودشت باحضوردکترغلامرضاکردافشاري ازمورخه 95/01/02الي 95/01/05همراه بانمازجماعت صبح به امامت حاج آقاحسيني امام جمعه مينودشت الي 8صبح بصرف صبحانه باحضورگرم مردم ومسئولين درمهديه مينودشت برگزارگرديد.دراين همايش 2جلدکتاب دکترکردافشاري بين مردم بادريافت بهاءکتاب فروخته شد.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved