عيادت از حاج آقاي صديق منفرد پدر بزرکوار شهيد انجام شد
به گزارش روايط عمومي مسجد مهديه باقرآباد :
عيادت از حاج آقاي صديق منفرد پدر بزرکوار شهيد انجام شد
به گزارش روايط عمومي مسجد مهديه باقرآباد امام جماعت وهيت امنامسجد مهديه به همراه تعدادي از نمازکزاران به عيادت پدر بزرگوار شهيد صديق منفرد رفتند دراين ديدار پدر شهيد بسيار خوشحال شدند حاج آقا شيري امام جماعت مسجد دقايقي در وصف شهدا وپدر ومادر شهدا صحبت نمودندوفرمودند ما مديون خون شهدا و گذشت وايثار خانواده شهدا هستيم ايشان اضافه نمودند ما هرچه داريم از برکت خون شهداست در پايان براي سلامتي پدر شهيد صديق منفرد وهمه پدر ومادران شهدا دعانمودند.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved