برگزاري حلقه هاي طرح صالحين
در مسجد مهديه باقرآباد قرچک برگزارشد :
برگزاري حلقه هاي طرح صالحين
برگزاري حلقه هاي طرح صالحين
به گزارش روابط عمومي مهديه باقر آباد ، به همت گروه مقاومت بسيج شهيد صديق منفرد مسجد مهديه (عج) باقرآبادبرگزاري حلقه هاي صالحين در مسجد مهديه باقرآباد قرچک درايام ماه رمضان برگزار شد .
جلسه اي که در تاريخ 8/4/94 برگزار گرديدحضرت حجت الاسلام مرادي امام جماعت مسجد مهديه پيرامون ماه رمضان واثار وبرکات اين ماه خدا صحبت نمودندايشان از تمام مردم نوجوان وجوانان برادران وخواهران خواستند حداکثر استفاده را دراين ماه خدا ماه نزول قرآن داشته باشندوتاکيد به جوانان که باتوجه به اينکه آينده يک ساله ما در يکي از شبهاي قدر مقدر ميگرددبا دعا وارتباط با خدا از پروردگار عالم هم براي خود وهم براي ديگر مسلمانان آرزوي بهترين تقديررا داشته باشند.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved