دعاي پرفيض توسل در مهديه سنندج قرائت گرديد
به نيت سلامتي مقام معظم رهبري :
دعاي پرفيض توسل در مهديه سنندج قرائت گرديد

قرائت دعاي پرفيض توسل به نيت سلامتي مقام معظم رهبري در مهديه سنندج :
به گزارش روابط عمومي مهديه سنندج دعاي پرفيض توسل به نيت سلامتي عاجل مقام معظم رهبري (حفظه الله) بعد از نماز مغرب و عشاء در مهديه سنندج توسط مداحان اهل بيت آقايان حسين قنبري و حسن درويشي و با حضور ارادتمندان برگزار گرديد.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved