اولين دعاي ندبه ماه شوال درمهديه امامزادگان آران و بيدگل برگزار شد
به گزارش روابط عمومي مهديه امامزادگان :
اولين دعاي ندبه ماه شوال درمهديه امامزادگان آران و بيدگل برگزار شد
به گزارش روابط عمومي مهديه آران و بيدگل ، مراسم دعاي ندبه اولين هفته ماه شوال در مهديه آستان مقدس امامزادگان هاشم بن علي (ع)وفاطمه بنت العسکري(ع) با حضور دلدادگان حضرت مهدي (عج) در فضايي کاملاً روحاني و مذهبي و با نواي گرم مداح اهلبيت (ع) حاج علي نوروزي برگزار شد.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved