مهدي ياران گلدشت اصفهان مهمان مجلس شوراي اسلامي
خادمين و منتخبين جشنواره ميلاد گل نرگس مهديه گلدشت در مجلس :
مهدي ياران گلدشت اصفهان مهمان مجلس شوراي اسلامي
مهدي ياران گلدشت اصفهان مهمان در مجلس شوراي اسلامي
به گزارش روابط عمومي مهديه گلدشت اصفهان ، با توجه به اينکه جشنواره ميلاد گل نرگس که روز پانزدهم شعبان در مهديه گلدشت برگزار شد مورد تحسين مسئولين شهر قرار گرفت و با عنايت به هماهنگي جناب آقاي ابوالفضل ابوترابي نماينده محترم مردم شهرستان نجف آباد در مجلس شوراي اسلامي خادمين و منتخبين اين جشنواره روز يکشنبه دوم تيرماه مهمان مجلس شوراي اسلامي شدند .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved