اطعام بسيجيان اردوي جهادي توسط هيئت مهديه وادقان
در مهديه وادقان انجام شد :
اطعام بسيجيان اردوي جهادي توسط هيئت مهديه وادقان
به گزارش روابط عمومي مهديه وادقان ، هيئت مهديه روستاي وادقان در طرح استقبال از بسيجيان اردوي جهادي که به روستاي وادقان سفر کرده اند طبخ و توزيع غذاي کاروان بسيجيان رهروان راه ولايت را برعهده گرفته است .

هر ساله در فصل بهار و در موقع رسيدن گل محمدي در روستاي وادقان ،کاروان هايي در غالب گروه هاي بسيجي از اقصي نقاط کشور حدودا 15 الي 20 روز به روستاي وادقان سفر مي کنند .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved