برگزاري جلسات فرهنگي و کلاس قرآن در مهديه باقرآباد
اخباري چند از روابط عمومي مهديه باقرآباد ورامين :
برگزاري جلسات فرهنگي و کلاس قرآن در مهديه باقرآباد
هيئت منتظران موعود :
به گزارش روابط عمومي مسجد مهديه مراسم منتظران موعود باموضوع پرسش وپاسخ درموردامام زمان عج باحضوربسيجيان کروه مقاومت شهيدصديق منفرد مسجدبرگزارشد .
دراين مراسم امام جماعت مسجد حجت الاسلام مرادي سخنراني نمودندوبه سوالات بسيجيان پاسخ دادند .
برگزاري کلاس قرآن :
به گزارش روابط عمومي مسجد مهديه کلاس هاي قران درمسجد برقرارگرديد .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved