با حضور پر شور مردم دعاي ندبه اين هفته در مهديه ملاير برگزار شد
به گزارش روابط عمومي مهديه ملاير :
با حضور پر شور مردم دعاي ندبه اين هفته در مهديه ملاير برگزار شد
دعاي ندبه اين هفته در مهديه ملاير در با حضور پر شور ندبه گزاران و عزاداران سيد سالار شهيدان و با مداحي برادر احمدي در تاريخ ۰۸/۰۹/۹۲ راس ساعت ۷ صبح برگزار گرديد.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved