همايش شيرخوارگان حسيني در مهديه گلدشت برگزار شد
به گزارش روابط عمومي مهديه گلدشت :
همايش شيرخوارگان حسيني در مهديه گلدشت برگزار شد
به گزارش روابط عمومي مهديه گلدشت مراسم با شکوه همايش شيرخوارگان حسيني هم زمان با سراسر کشور از ساعت 9صبح روز جمعه هفدهم آبانماه با نواي دلنشين ذاکر آل اله حاج احمد رستمي و با حضور بيس از 1200 کودک شيرخواره در مهديه گلدشت برگزار گرديد .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved