برنامه ديدار با خانواده سادات توسط خواهران بسيجي مهديه انجام شد
به گزارش روابط عمومي مهديه باقرآباد ورامين :
برنامه ديدار با خانواده سادات توسط خواهران بسيجي مهديه انجام شد
به گزارش روابط عمومي مسجد مهديه باقرآباد قرچک:خواهران بسيجي پايگاه مهديه در روز عيد غدير با خانوادهاي سادات ديدار نمودن و عيد غدير خم را به آنان تبريک گفتند.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved