همايش بزرگ ايثار وسازندگي در آران وبيدگل
خبري از روابط عمومي مهديه آران و بيدگل :
همايش بزرگ ايثار وسازندگي در آران وبيدگل
چهارشنبه 24/7/92مصادف باعيدسعيدقربان :
به گزارش روابط عمومي مهديه آران و بيدگل همايش بزرگ ايثار وسازندگي باحضور نماينده مردم درمجلس شوراي اسلامي وفرماندار ومسئولين شهرستان آران وبيدگل وهمچنين باحضور پرشور انجمن پاسداران شاهد ومردم هوشيار ، مومن، شهيدپرور وهميشه درصحنه برگزار گرديد.
در اين مراسم ازبيانات جانباز گرانقدر حاج محمدداروغه وفرماندارعزيز دکتر سلگي واز سخنان ارزشمند مديريت حوزه علميه المهدي (عج)بيدگل حضرت حجت الاسلام حاج احمدآقا روحاني استفاده شد.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved