مراسم تقدير از دانش آموزان نمازگزار در مهديه گلدشت برگزار شد
به گزارش روابط عمومي مهديه گلدشت :
مراسم تقدير از دانش آموزان نمازگزار در مهديه گلدشت برگزار شد
به گزارش روابط عمومي مهديه گلدشت مراسم تقديراز دانش آموزاني که در نماز جماعت مهديه گلدشت حضور مي يابند روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد واز طرف کانون المهدي با توجه به مقطع تحصيلي به سي نفر ار آنان لوازم التحرير از ده تا سي هزارتومان اهدا گرديد .
لازم به ذکر است جهت جذب دانش آموزان به نماز جماعت در طول سال تحصيلي چندين مرتبه دانش آموزان گلدشت بدين صورت مورد تشويق قرار مي گيرند .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved