مراسم دعاي ندبه در روز عيد فطر درمهديه انزلي برگزار مي گردد
به گزارش روابط عمومي مهديه انزلي :
مراسم دعاي ندبه در روز عيد فطر درمهديه انزلي برگزار مي گردد
مراسم دعاي ندبه درروز عيد سعيد فطرساعت 6/30 صبح برگزار مي گردد.
قرائت دعا توسط استاد مسرور(مسئول خانه قران بندر انزلي)وقاري بين المللي حاج جمشيد بذربخش برگزار ميگردد.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved