محفل قرآني همراه با قصص قرآني در مهديه گلدشت برگزار شد
با حضور جةالاسلام والمسلمين روح اله قادري :
محفل قرآني همراه با قصص قرآني در مهديه گلدشت برگزار شد
مراسم محفل قرآني با قصه هاي قرآني همراه با جزء خواني قرآن توسط حجةالاسلام والمسلمين روح اله قادري در ماه مبارک رمضان همه روزه يکساعت قبل از اذان مغرب با حضور نوجوانان در مهديه گلدشت برگزار ميگردد .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved