اولين جلسه انجمن کارآفريني محمد آباد در مهديه حضرت ابوالفضل العباس (ع) تشکيل شد .
به گزارش روابط عمومي مهديه ابوالفضل :
اولين جلسه انجمن کارآفريني محمد آباد در مهديه حضرت ابوالفضل العباس (ع) تشکيل شد .
به گزارش روابط عمومي يکشنبه شب مورخ نهم تيرماه نود و دو رأس ساعت 9:30 رسمي اولين جلسه انجمن کارآفريني محمد آباد با رويکرد تفکر خلاق در اقتصاد روستايي در محل مهديه حضرت ابوالفضل العباس (ع) تشکيل شد .
لازم به ذکر است در اين جلسه علاوه بر انديشمندان و صاحب نظران 4 نفر از اعضاي شوراي اسلامي منتخب روستا نيز حضور داشتند . اين جلسات هر هفته يکشنبه شب ها برقرار خواهد بود .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved