مراسم زيارت عاشورا و دعاي ندبه در مهديه گلدشت برگزار شد
با نواي دلنشين آقاي کربلائي حسين عرب :
مراسم زيارت عاشورا و دعاي ندبه در مهديه گلدشت برگزار شد
مراسم پرفيض زيارت عاشورا و دعاي ندبه در روز جمعه بيستم ارديبهشت ماه از ساعت 7صبح با نواي دلنشين آقاي کربلائي حسين عرب در مهديه گلدشت برگزار شد و د ر پايان مراسم بيانيه اي در اعلام انزجار ندبه خوانان از حرکت مذبوحانه کفار در انهدام مرقد حضرت حجربن عدي قرائت شد و و سپس حاضربن بر سر سفره نذري صبحانه مهمان گرديدند .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved