مهديه وادقان نبش قبر صحابي رسول خدا را محکوم کرد
به گزارش روابط عمومي مهديه وادقان :
مهديه وادقان نبش قبر صحابي رسول خدا را محکوم کرد
اقدام ناجوانمردانه سلفي ها و وهابي هاي مزدور در تخريب و نبش قبر "حجربن عدي" صحابي

جليل القدر رسول خدا(ص) و يار وفادار حضرت علي(ع) و به آتش کشيدن مرقد جعفر طيار

صحابي پيامبر (ص) را به شدت محکوم مي کنيم.

دشمنان اسلام و در رأس آنها آمريکا و اسرائيل مي‌خواهند با تشويق کردن اين جنايات، جنگ مذهبي

وفرقه‌اي در ميان مسلمين ايجاد کنند، ولي به يقين با بيداري اسلامي هرگز موفق نخواهند شد.


"هيئت رئيسه و کانون فرهنگي مهديه وادقان"
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved