دعاي ندبه در مهديه ملاير برگزار شد
با حضور پر شور ندبه گزاران :
دعاي ندبه در مهديه ملاير برگزار شد
دعاي ندبه اين هفته در روز جمعه با حضور پر شور ندبه گزاران و مداحي

مداح اهل بيت (ع) حاج بهمن قمري در تاريخ۲۳/۲/۹۲

راس ساعت ۷ صبح در مهديه ملاير برگزار گرديد.

©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved