برگزاري مراسم فاطميه و وداع با شهداي گمنام در مراسم فاطميه مهديه انزلي
دو خبر از روابط عمومي مهديه انزلي :
برگزاري مراسم فاطميه و وداع با شهداي گمنام در مراسم فاطميه مهديه انزلي
مراسم فاطميه دوم به مدت 6شب تا شام شهادت در مهديه انزلي برگزار مي شود در اين مراسم از سخنراني حجه الاسلام والمسلمين حاج آقاي دانش مسئول آموزش سپاه آستانه بهره مي جوييم. مداحي مراسم حاج آقاي بذر بخش مداح مهديه مي باشد.
در مراسم شب سوم فاطميه در مهديه انزلي مراسم ويزه با وداع با 2شهيد گمنام حال و هواي خاصي به مراسم داد ومردم شهيد پرور انزلي که 408 شهيد تقديم انقلاب کردهاند در اين مراسم با شهدا ي گمنام خدا حافظي کردند.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved