مراسم اولين دعاي ندبه سال 92 در مهديه گلدشت با حال و هواي ايام فاطميه برگزار شد
به گزارش روابط عمومي مهديه گلدشت :
مراسم اولين دعاي ندبه سال 92 در مهديه گلدشت با حال و هواي ايام فاطميه برگزار شد
يادمان باشد که اين نوروزها - ميرسد از راه بازهم سالها -فاطميه همزمان امسال شد - پس رعايت ميکنيم احوالها
مراسم اولين دعاي ندبه سال 1392در روز جمعه دوم فروردين با شکوه خاصي از ساعت 7صبح با سخنراني حجة الاسلام و المسلمين رحماني و مداحي کربلائي امير تقي فارغ در مهديه گلدشت باحال و هواي ايام فاطميه برگزار شد .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved