امسال بهار غرق ماتم شده است.... نوروز به فاطميه توام شده است
خبري از روابط عمومي وادقان :
امسال بهار غرق ماتم شده است.... نوروز به فاطميه توام شده است
مراسم فاطميه اول در مهديه وادقان با سخنراني حجت الاسلام والمسلمين فلاحيان در زمان:يکشنبه و دوشنبه ، 4و5 فروردين 1392 بعد از نماز مغرب برگزار مي گردد .
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved