نواي دلنشين دعاي کميل و ندبه مهديه ، فضاي روستاي وادقان را پر کرد
در اولين هفته بعد از ايام محرم و صفر :
نواي دلنشين دعاي کميل و ندبه مهديه ، فضاي روستاي وادقان را پر کرد
مهديه وادقان در اولين هفته بعد از ايام محرم و صفر ، پنجسنبه و جمعه دعاي روح بخش کميل و ندبه را زمزمه کرد.

اين مراسم با مداحي برادر عزيز علي قاسمي و صداي دلنشين محمد رسولي برگزار شد.
در پايان مراسم حضار با صبحانه پزيرايي شدند.
©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved