پنجمين جلسه هيئت رئيسه مجمع مديران مهديه ها برگزار شد
پنجمين جلسه هيئت رئيسه مجمع مديران مهديه ها برگزار شد

اعضاي اين جلسه که در تاريخ 16 خرداد ماه در محل دبيرخانه دائمي مجمع ( مهديه تهران) برگزار شد به نکاتي از قبيل کميته هاي تخصصي مجمع و همچنين برنامه هاي مشترک ميان مهديه ها اشاره کردند و در نهايت جلسه با مصوبات زير خاتمه يافت .


1- اعلام و جمع آوري برنامه هاي مهديه ها براي اطلاع رساني به صورت هماهنگ از شبکه هاي سيما


2- برگزاري طرح صلوات از سوي مهديه ها در ايام نيمه شعبان


3- تهيه آئين نامه کميته ها توسط اعضاي هيئت رئيسه


همچنين جلسه فوق العاده مجمع در تاريخ 31 خرداد ماه در مهديه تهران برگزار مي گردد. 

©2011 MahdiehTehran (Mahdieha.ir). All Rights Reserved