مراسم سوگواري در شب شهادت حضرت امام سجاد عليه السلام در مهديه گلشت