همايش بانوان عاشورايي رهروان حضرت زينب (س) برگزار شد